Big Bagi na odpady chemiczne

Big bagi na odpady chemiczne różnią się od big bagów na wodorotlenki i chlorki przede wszystkim materiałem wypełniającym. Najczęściej spotykany wzór wykonany jest z ciętej tkaniny uzupełnionej folią.

Podczas przetwarzania lub przechowywania odpadów chemicznych w punkcie napełniania big bagi są często antystatyczne lub przewodzące. Jeśli konieczne jest przewiezienie worków, big bagi UN są używane zgodnie z surowymi zasadami transportu materiałów niebezpiecznych.

Bezpieczna nośność (SWL) waha się najczęściej w granicach 1000 – 1500 kg. Współczynnik bezpieczeństwa (SF) 5:1 i 6:1 – big bagi jednorazowego i wielokrotnego użytku.

Copyright ©Lanex Polska Sp. z o.o. 2024 | Polityka prywatności | Używamy ciasteczek | Projekt i wykonanie: Mateusz Rokicki