Big bagi przewodzące
i antystatyczne

Specjalna grupa big bagów odpowiednich do środowisk zagrożonych wybuchem lub do transportu i przechowywania materiałów potencjalnie wybuchowych, które mogą tworzyć ładunki elektrostatyczne.

Specjalna grupa big bagów odpowiednich do środowisk zagrożonych wybuchem lub do transportu i przechowywania materiałów potencjalnie wybuchowych, które mogą tworzyć ładunki elektrostatyczne.

Konstrukcja naszych big bagów elektrostatycznych i ich testowanie są regulowane przez normy ČSN EN IEC 61340-4-4, ČSN EN 61340-2-3.

Folia stosowana w tych big bagach jest albo L1 (przewodząca) lub L2 (antystatyczna) Bezpieczeństwo big bagów typu C jest zapewnione przez pomiar operacyjny każdego wyprodukowanego big baga i podpis inspektora na etykiecie zabezpieczającej big bag W zależności od minimalnej energii zapłonu big bagi dzielą się na trzy typy:

Typ A

Standardowy big bag bez wymagań dotyczących wyładowań elektrostatycznych

Typ B

Wykonany jest z materiałów zapobiegających iskrzeniu i pełzającym wyładowaniom klastrowym przez ścianki FIBC. Napięcie przebicia ścianki worka musi być mniejsze lub równe 6 kV.

Typ C

Wykonany jest z materiałów przewodzących, które zapobiegają iskrom zapłonowym, wyładowaniom klastrowym i wyładowaniom pełzającym. Big bag przewodzący z koniecznością uziemienia podczas napełniania i opróżniania. Rezystancja powierzchniowa każdego miejsca worka na masę jest mniejsza niż 1×108 Ω.

Typ D


Wykonany jest z materiałów ze specjalnymi włóknami (Crohmiq®Blue), które zapobiegają iskrom zapłonowym, wyładowaniom klastrowym i wyładowaniom pełzającym. Big bag przewodzący bez wymagań dotyczących uziemienia. Ładunek elektryczny jest eliminowany przez dyspersję – jonizację powietrza.

Produkt masowy Mediana wielkości cząstek < 0,1 mmAtmosfera niepalnaPył palnyGazy łatwopalne
Pył niepalnyABC
MZE > 3mJBBC
1 mJ < MZE < 3mJCCC
MZE < 1mJC+OC+OC+O
MZE > 3mJ, MO < 1011Ω/mBBB
1 mJ < MZE < 3mJ, MO < 1011Ω/mC lub DC lub DC lub D

Copyright ©Lanex Polska Sp. z o.o. 2024 | Polityka prywatności | Używamy ciasteczek | Projekt i wykonanie: Mateusz Rokicki