Nośność

Bezpieczne obciążenie robocze (SWL)

Maksymalne udokumentowane obciążenie, jakie big bag może unieść podczas pracy. Standardowo big bagi są przystosowane do nośności od 500 do 2000 kg.

Współczynnik bezpieczeństwa (SF)

Iloraz liczbowy maksymalnego obciążenia testowego w badaniu cyklicznym i wartości bezpiecznego obciążenia roboczego (SWL), zaokrąglony w dół.

Zastosowane współczynniki bezpieczeństwa

  • SF 5:1 Big bagi jednorazowe, zbiorcze zaprojektowane i używane do jednorazowego napełniania i rozładunku.
  • SF 6:1 Big bagi do standardowego ponownego użycia – big bagi o dużej objętości zaprojektowane i używane do ograniczonej liczby napełnień i rozładunków. Torby z tej kategorii nie mogą być ponownie użyte, jeśli są uszkodzone, tzn. nie nadają się do naprawy.
  • SF 8:1 Big bagi do częstego ponownego użycia – big bagi o dużej pojemności zaprojektowane i używane do dużej liczby załadunków i rozładunków.

Specyfikacja big bagów

Copyright ©Lanex Polska Sp. z o.o. 2024 | Polityka prywatności | Używamy ciasteczek | Projekt i wykonanie: Mateusz Rokicki